LEKTOŘI CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Lucie Altmannová

"Práce s dětmi má pro mě smysl, protože děti jsou zranitelné a je potřeba s nimi komunikovat. Také se mi líbí, že díky ní mohu pomoci někomu najít správný směr a sama se nadále rozvíjet."

lucie.altmannova@os-semiramis.cz

Eliška Červená

"Pracovat a být součástí Semiramisu je pro mě velmi zajímavá zkušenost. Už od střední školy jsem chtěla vždy pracovat s kolektivem dětí.
Zároveň také poznám spoustu přátel a zlepším svou schopnost spolupráce.
V této práci vidím veliký smysl."

eliska.cervena@os-semiramis.cz

Bc. Hana Hinkelmannová

"Práce s dětmi je pro mne příležitostí naučit se od nich vždy něco nového. Být lektorkou primární prevence pro mne znamená také možnost stát se pro děti průvodcem a oporou při jejich vlastním rozhodování a hledání těch správných cest."

hana.hinkelmannova@os-semiramis.cz

Bc. Romana Hirková

Práci lektora primární prevence vnímám jako smysluplnou a prospěšnou. Jsem ráda, že mohu dětem a mladým lidem alespoň trochu pomoci v složitém období dospívání. Líbí se mi, že programy SEMIRAMIS jsou koncipované formou zážitku a vzájemné interakce mezi lektorem a žákem. Rozvíjet se tedy mohou nejen žáci, ale i já sama.

romana.hirkova@os-semiramis.cz

Bc. Tomáš Hlavatý

Tuto práci jsem zvolil, protože mě baví práce s mladými lidmi a mám k nim velmi blízko. Zároveň se domnívám, že jim dokážu smysluplně poskytnout informace nejen z programů DPP. V této práci navíc vidím také možnost zlepšení vlastních komunikačních a prezentačních dovedností. V práci bych si přál, abychom dokázali dětem předat zprávu, že pokud řeší nějakou složitou životní situaci, tak na to řešení nemusí být sami a každý problém lze rozumně řešit.

tomas.hlavaty@os-semiramis.cz

Bc. Michaela Klimešová

“Lektorkou primární prevence jsem především proto, že práce s dětmi mě baví a naplňuje. Obzvláště, když jim mohu ukázat jiný způsob komunikace a práce, než na který mohou být zvyklé z běžné výuky. Tuto práci vnímám také jako jedinečnou příležitost získat praxi a cenné zkušenosti nejen ke studiu na VŠ. Být součástí programů dlouhodobé primární prevence je možnost seberealizace a utváření postojů.”

michaela.klimesova@os-semiramis.cz

Kateřina Korbelová

Ráda pracuji s mladými lidmi. Být lektorkou dlouhodobé primární prevence pro mě znamená být pro žáky oporou a ukázat jim často jiný způsob spolupráce než na jaký jsou zvyklí. Být součástí SEMIRAMISU je pro mě osobně velmi obohacující a inspiruje mě to pro můj další rozvoj. V této práci vidím velký smysl.

katerina.korbelova@os-semiramis.cz

Bára Kuchtaninová

"Líbí se mi, že pomocí programů SEMIRAMIS mohu mladou generaci podporovat, směrovat, probouzet v dětech pozitivní přístup k životu a pomáhat jim v utváření správných životních hodnot. S mladými lidmi ráda pracuji a komunikuji především proto, že jsou pro mě zajímaví, inspirativní a líbí se mi jejich fantazie a originalita. Protože nejen my máme co předávat mladším, ale také oni mají co předat a čím obohatit nás lektory."

bara.kuchtaninova@os-semiramis.cz

Kateřina Malinová

"Práce s dětmi je pro mě velmi důležitá a jsem ráda, že můžu být součástí Semiramisu jako lektorka primární prevence. Respekt a parťáctví je to, v čem vidím opravdový smysl a to mám možnost v této práci realizovat. Každé dítě je jedinečné a do kolektivu může přinést vždy něco dobrého."

katerina.malinova@os-semiramis.cz

Tereza Mlýnková

Tuto práci jsem si zvolila, protože mám ráda děti. Myslím si, že je potřeba jim věnovat svůj čas, pokud to neuděláme my udělá to někdo jiný. Pokud je v naší moci jim aspoň dát náhled na lepší budoucnost, tak jsem ráda, že mohu patřit do této organizace. Líbí se mi styl, jakým jim předáváme informace. Myslím a věřím, že to jak pro ně, tak i pro mě může být obohacující.

tereza.mlynkova@os-semiramis.cz

Denisa Pavlíková

Chvíli se zastavit a vzájemně si naslouchat, mi přijde v dnešní uspěchané době něco velmi cenného a přínosného. Být součástí tohoto „zastavení se“ v dětském kolektivu, mi přijde jako super zkušenost, smysluplná a velmi obohacující práce."

denisa.pavlikova@os-semiramis.cz

Vojtěch Růžička

"Myslím si, že základní škola je pro člověka velmi důležitá. A mnoho žáků se v tomto období může setkávat s různými problémy. A proto jsem rád, že jím můžeme pomoci nalézt řešení, aby se mohli soustředit na svou budoucnost."

vojtech.ruzicka@os-semiramis.cz

Bc. Tereza Sehnalová

"Práce s dětmi je velmi rozmanitá a ve spojení s primární prevencí má obohacující charakter nejen pro mě. Líbí se mi způsob, jak děti přemýšlí, jejich zapálenost pro věc a originalita. Jsem ráda, že můžu být součástí týmu úžasných lidí a realizovat něco, co má pro mě smysl."

tereza.sehnalova@os-semiramis.cz

Petra Tomková

"Je to činnost, v níž vidím velký smysl a potenciál, neboť děti jsou na začátku své životní cesty, a i s naší pomocí se mohou vydat správným směrem. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že program probíhá nenásilnou a hravou formou, což vnímám jako skvělý způsob, jak děti vzdělat. Být lektorem mě obohacuje a pomáhá mi nahlížet do dětského světa fantazie, a proto žádný den s nimi není stereotypní."

petra.tomkova@os-semiramis.cz

Bc. Alexandr Zich

"Práci s mladými lidmi v rámci programů dlouhodobé primární prevence hodnotím smysluplně, zajímavě a nestereotypně. Z hlediska utváření žebříčku hodnot, postojů a znalostí vnímám práci lektora jako velmi prospěšnou pro žáky i pro nás. Tento způsob předávání informací je obohacující a má velký potenciál do dalšího působení v životě."

alexandr.zich@os-semiramis.cz