LEKTOŘI CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Bc. Karolína Feixová

„Jako i my můžeme předávat dětem naše zkušenosti a vědomosti, stejně tak ony obohacují nás. Proto jsem nesmírně vděčná za tuto novou cestu, na kterou se vydávám pod křídly Semiramis.“

karolina.feixova@os-semiramis.cz

Bc. Romana Hirková

Práci lektora primární prevence vnímám jako smysluplnou a prospěšnou. Jsem ráda, že mohu dětem a mladým lidem alespoň trochu pomoci v složitém období dospívání. Líbí se mi, že programy SEMIRAMIS jsou koncipované formou zážitku a vzájemné interakce mezi lektorem a žákem. Rozvíjet se tedy mohou nejen žáci, ale i já sama.

romana.hirkova@os-semiramis.cz

Bc. Michaela Klimešová

“Lektorkou primární prevence jsem především proto, že práce s dětmi mě baví a naplňuje. Obzvláště, když jim mohu ukázat jiný způsob komunikace a práce, než na který mohou být zvyklé z běžné výuky. Tuto práci vnímám také jako jedinečnou příležitost získat praxi a cenné zkušenosti nejen ke studiu na VŠ. Být součástí programů dlouhodobé primární prevence je možnost seberealizace a utváření postojů.”

michaela.klimesova@os-semiramis.cz

Mgr. Simona Kopicová

„Dětství a dospívání považuji za náročné období ryzí opravdovosti a hledání sebe sama, ve kterém je větší pravděpodobnost výskytu nějaké z forem rizikového chování. Považuji proto za důležité s mladými lidmi tato témata otvírat. Moje práce mi umožňuje nikdy nezapomenout na to, jak důležité je jednat narovinu, vytvářet prostředí bezpečí, důvěry, podpory a přijetí. Vážím si toho, že můžu dělat práci, ve které vidím smysl, být žákům a pedagogům jakýmsi průvodcem, prostřednictvím nejrůznějších technik nejen s prvky zážitkové pedagogiky je vést k uvědomování si, sebenáhledu a zároveň od nich neustále čerpat spoustu nového. Prožitek, diskuze a následné společné přicházení na nejvhodnější možnosti řešení různých situací, tato slova charakterizují moji práci velmi výstižně.“

kopicova@os-semiramis.cz

Michaela Křečková

„Práce s dětmi a mladistvými je pro mě vnitřní naplnění a zároveň motivace být lepším vzorem a průvodcem v jejich životech.  Baví mě, že dokážeme dětem předávat informace takovým způsobem, že se nenudí a rozvíjí sami sebe. Je mi ctí být součástí skvělého týmu, který se podílí na tvorbě něčeho skvělého a smysluplného.“

michaela.kreckova@os-semiramis.cz

Bc. Bára Kuchtaninová

"Líbí se mi, že pomocí programů SEMIRAMIS mohu mladou generaci podporovat, směrovat, probouzet v dětech pozitivní přístup k životu a pomáhat jim v utváření správných životních hodnot. S mladými lidmi ráda pracuji a komunikuji především proto, že jsou pro mě zajímaví, inspirativní a líbí se mi jejich fantazie a originalita. Protože nejen my máme co předávat mladším, ale také oni mají co předat a čím obohatit nás lektory."

bara.kuchtaninova@os-semiramis.cz

Lucie Majdjaková

„Pozice lektora dlouhodobé primární prevence mi dává možnost dělat smysluplnou práci, která mi umožňuje nahlédnout do světa žáků a pomoci jim v období dospívání. Láká mě rozmanitost této práce, jelikož mě každý den může překvapit něco jiného. Je to pro mě výzva, která mě posouvá dál a pomáhá mi zlepšovat mé komunikační dovednosti.“

lucie.majdjakova@os-semiramis.cz

Lucie Mrázová

"Na práci lektorky primární prevence v Semiramis mám nejvíce ráda to, že každý den je úplně jiný, jelikož každá třída a potažmo každé dítě je jiné. Tato rozmanitost zaručuje, že se člověk neustále učí nové věci a získává nové zkušenosti. Navíc je skvělý pocit odcházet ze tříd s vědomím, že jsem dnes někomu pomohla."

lucie.mrazova@os-semiramis.cz

Adam Nývlt

"Věřím, že Semiramis je pro žáky základních škol vhodným a nápomocným odrazovým můstkem do dalších let života. Práce s dětmi je vždy nesmírně důležitou a z mého úhlu pohledu je právě Semiramis tou organizací, která naplní očekávání jak moje, tak očekávání dětí a jsem toho názoru, že si vzájemně máme co předat. Jak jednou řekl Antoine de Saint-Exupéry: „Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

adam.nyvlt@os-semiramis.cz

Veronika Pavlíková

„Být lektorkou primární prevence je pro mě obrovská příležitost, která mě bude v životě posouvat dál. Pracovat s dětmi, předávat informace, smát se s nimi a zároveň jim poskytovat potřebnou pomoc, to je k nezaplacení. Mám radost, že mohu být součástí tohoto úžasného týmu.“

veronika.pavlikova@os-semiramis.cz

Denisa Pavlíková

Chvíli se zastavit a vzájemně si naslouchat, mi přijde v dnešní uspěchané době něco velmi cenného a přínosného. Být součástí tohoto „zastavení se“ v dětském kolektivu, mi přijde jako super zkušenost, smysluplná a velmi obohacující práce."

denisa.pavlikova@os-semiramis.cz

Mgr. Michaela Raková

“Děti a mladí lidé jsou naše budoucnost. Práce lektorů primární prevence je každý den jiná, inspirativní, zábavná a dokáže formovat osobnost dítěte i lektora. Jsem opravdu ráda, že můžu svým dílem pomoci hledat správnou cestu v životě ostatních a zároveň nacházet tu svou.”

michaela.rakova@os-semiramis.cz

Bc. Vojtěch Růžička

"Myslím si, že základní škola je pro člověka velmi důležitá. A mnoho žáků se v tomto období může setkávat s různými problémy. A proto jsem rád, že jim můžeme pomoci nalézt řešení, aby se mohli soustředit na svou budoucnost."

vojtech.ruzicka@os-semiramis.cz

Jan Smejkal

„Práce lektora je pro mne hodnotná příležitost, díky které chci pomáhat dětem v lepším rozvoji jejich chování a chápání všeho, co se kolem nich děje. Jsem rád, že mohu být součástí organizace Semiramis.“

jan.smejkal@os-semiramis.cz

Bc. Michaela Štefková

„Jako lektorka primární prevence budu mít možnost seznamovat žáky s tématy, která nejsou příliš probíraná, žáci o nich nemají dostatek informací či mohou být velmi citlivá. Toto vnímám jako výzvu a skvělou příležitost pro vlastní rozvoj a rozvoj žáků.“

michaela.stefkova@os-semiramis.cz

Bc. Alena Tmejová

"Práce lektora dlouhodobé primární prevence pro mě představuje příležitost nahlédnout na vztahy mezi dětmi i jejich individuální potřeby z více stran.  Myslím si, že v dnešní uspěchané době je stěžejní budovat zdravé vnímání sebe sama, vytváření hodnot a pevných vztahů. Mám radost, že můžu být součástí týmu lidí, kteří se snaží posouvat své hranice a záleží jim na tom, aby jejich činnost měla smysl."

alena.tmejova@os-semiramis.cz

Zuzana Vaňková

„Práce lektora primární prevence mi přijde smysluplná a s jasným cílem. Zpětně mne mrzí, kolik informací mé mladší já muselo pracně tahat z internetu. Bohužel jsem neměla takhle skvělý program, aby mi předal obohacující informace.“

zuzana.vankova@os-semiramis.cz