ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ JAKO JEDNO Z TÉMAT PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

Účastníci vzdělávacího programu prochází teoretickým základem k tématu závislostního chování, který je podstatný pro pochopení problematiky a její snazší uchopení v praxi při práci s žáky.

V rámci teoretické části se účastníci dotýkají teoretického rámce specifikace závislostního chování, legislativního rámce. V praktické části je pozornost věnována konkrétním situacím a možnostem jejich řešení, které zahrnuje specifika komunikace s třídním kolektivem o tématu závislostí.

Rozsah: 180 min.

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, ZÁVISLOSTI, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol.

Co Vám vzdělávání přinese: Teoretický základ, který na semináři získáte, Vám usnadní přístup k problematice v rámci jejího řešení s dětmi a dospívajícími.

Počet účastníků: 10-30

Číslo akreditace: bez akreditace

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.

Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.