Rodičovské kavárny

Rodičovská kavárna je místem setkávání rodičů a jejich učitelů.

V mnoha školách má již své tradiční místo a dobře funguje jako prostor, kde se posiluje
partnerství školy a rodiny. Lze zde otevřeně komunikovat, představovat principy a hodnoty školy, předávat informace o výchově a vzdělávání dětí.

Mnoho škol nabízí vzdělávací témata pro rodiče, mohou být tématicky vázaná na problematiku určitého věku dětí, nebo některý výchovný fenomén. V rámci rodičovských kaváren probíhají tedy i odborné tematické přednášky , nebo besedy, které Vám naši pracovníci mohou pomoci zrealizovat.

Díky mnoholetým zkušenostem v oblasti pedagogiky a adiktologie nabízíme přednášky pro rodiče v těchto tématech a oblastech:

  • Předškolní příprava, školní zralost a vstup do školy
  • Podpora samostatnosti a ukotvení režimu u dětí
  • Jak děti přimět ke spolupráci
  • Hranice a rituály ve výchově
  • Prevence rizikového chování, jak s dětmi mluvit
  • Jak přežít pubertu, práce s agresí a odporem
  • Vývojová období dětí a jejich specifika
  • Psychosomatické projevy u dětí

Jsme schopni Vám připravit i přednášku tzv. na klíč, dle Vaší konkrétní představy. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.