PRÁCE S AGRESÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Děti to tak prostě mají: jsou-li naštvané, ublížené, unavené nebo dotčené, promítají svou vnitřní nespokojenost do okolí: křičí, pláčou, útočí, nadávají, jsou v opozici… A někdy se chovají ošklivě prostě proto, že se jim nepodařilo přilákat naši pozornost jiným způsobem. Potlačováním veškeré agrese však prokazují pedagogové dětem medvědí službu. Problémem může být i inkluze, kdy se mohou pedagogové setkávat s nárůstem agresivity u žáků, zejména tam, kde je velký počet žáků ve třídě a není příliš prostoru pro individuální přístup k žákům. Naučíme proto učitele, jak s agresivitou zacházet tak, aby bylo všem ve třídě i ve škole dobře. Aby se dítě naučilo se svou agresí zacházet, musí mít možnost ji zažívat, poznávat a kultivovat. Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogy připravující se na funkci třídního učitele, celé pedagogické sbory.

Co Vám vzdělávání přinese: Připravíme účastníky kurzu na odlišný styl práce s agresivním žákem, rodičem nebo kolegou. Naučíme vás rozpoznat co je násilí, agrese a síla. Prozkoumáte vlastní agresi a své reakce. Naučíte se metodám práce zaměřeným na kultivaci agresivity. Díky tomu můžete aktivně při využití vhodných nástrojů a postupů předcházet různým formám rizikového chování.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 2700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.