MOTIVAČNÍ ROZHOVORY PŘI PRÁCI S KLIENTY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz je koncipován jako nácvik praktických dovedností a modelování situací, které vycházejí ze zkušeností účastníků kurzu. Cílem je zdokonalení a prohloubení dovedností potřebných především při práci s málo motivovanými klienty sociálních služeb. Kurz je rozdělen do tří částí. V první části budou účastníci seznámeni se základním konceptem teorie procesu změny podle W.R.Millera a S.Rollnicka. Osvojí si jednotlivé základní dovednosti potřebné pro vedení rozhovoru a naučí se pojímat rozhovor jako nástroj pro práci s klientem a řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Ve druhé části se účastníci naučí používat soubor technik osvojených v prvním bloku pro vedení rozhovoru s klientem v určité fázi procesu změny podle modelu Millera a Rollnicka. Zaměří se také na to, jak rozhovor využít pro efektivní poskytování sociálních služeb tak, aby vedl k žádoucím změnám v situaci klienta.

Ve třetí části budou účastníci simulovat rozhovory s klienty tak, jak se s nimi setkávají ve své praxi v sociálních službách. Formou nácviků si budou moci ověřit, zda pro práci s daným klientem je vhodné a možné využít techniky vedení motivačních rozhovorů a následně si vyzkoušet, zda vedení takového rozhovoru zvládají.

Rozsah: 72h

Forma: Kurz

Zaměření: PRÁCE S KLIENTY

Vzdělávání je určeno: Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách

Co Vám vzdělávání přinese: Vyšší míru jistoty v kontaktu s klienty a základní komunikační dovednosti potřebné pro efektivní práci s nimi.

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 12.000,- Kč / osoba

Číslo akreditace: A2020/0774-SP/PC/VP

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pouze v případě naplnění min. počtu 15 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.