KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI UČITELE

Jak zaujmout a motivovat žáky? Jak je přimět ke spolupráci? Máte pocit, že to nejde po dobrém, ani po zlém? Že jste už vyzkoušeli všechno?  

Komunikace je nejzákladnější sociální dovednost učitele, směrem k dětem, pedagogům i rodičům. Efektivní komunikace je nástroj, jak se učit, spojovat, pomáhat a ovlivňovat. Komunikujeme, protože chceme získat informace, znalosti, naučit se něco nového. Komunikace není talent, ale schopnost, která se dá trénovat a rozvíjet.  Znalost využívání verbální a neverbální komunikace, tedy gest, mimiky, očního kontaktu atd je velmi významná pro efektivní práci s třídním kolektivem.

Jedním z nejdůležitějších předpokladů lidské existence je být v kontaktu s jinými lidmi, vyměňovat si s nimi informace, být s těmito lidmi ve vzájemné interakci, prostřednictvím které na sebe lidé navzájem působí a reagují.

Ve škole je komunikace nejzákladnější sociální dovedností mezi učitelem a žákem, mezi učiteli navzájem i mezi učiteli a rodiči. Tato komunikace je poměrně specifická s ohledem na její výchovně-vzdělávací funkci. Náš program je proto zaměřen především na trénink efektivních komunikačních dovedností pedagogů. Během programu se pedagogové budou moci zastavit a znovu se podívat na to, co jim v rámci komunikace s žáky funguje, co je potřeba si ještě více osvojit, ale také co nefunguje a je tedy třeba to opustit.

Leccos si pedagogové budou moci přímo bezpečně natrénovat. V některých ohledech pedagogové možná získají prostřednictvím prožitku jiný pohled na komunikaci pedagog – žák. Dostanou také možné tipy pro trénink efektivních komunikačních prostředků, využívajících metod primární prevence rizikového chování. Vhodně zvolená komunikace mezi učitelem a žákem může do značné míry zvyšovat efektivitu nejen vzdělávacího procesu, ale hlavně procesu výchovného. Obecně je známa poměrně vysoká schopnost vnímání žáků k učitelovu chování a jeho projevu během vyučovacího procesu. Je žádoucí, aby si učitel uvědomil a osvojil základní i pomocné komunikační prostředky, byl schopen je aplikovat, a tak ovlivnil výchovu, vzdělání, postoje a názory žáků.

Rozsah: 8 / 16 h

Forma: Interaktivní seminář

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogy připravující se na funkci třídního učitele, celé pedagogické sbory.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 1400 / 2700 Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.