JEDEME PODLE STEJNÝCH PRAVIDEL

„PRAVIDLA JSOU OD TOHO, ABY SE PORUŠOVALA“ slýcháme z úst nejen dětí velmi často. Člověk se cítí nekomfortně ve chvíli, kdy jeden pravidla dodržuje a druhý nikoliv, cítí se nejistě, když jim nerozumí a staví se proti nim, pokud s nimi nesouhlasí. Jiný způsob uchopení pravidel má za následek vyšší míru participace žáků na jejich dodržování. Pro pedagoga se pak pravidla stávají efektivním nástrojem, jak ve třídě podporovat rovnocennost, zájem, aktivitu a sounáležitost žáků.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogům připravujícím se na funkci třídního učitele.

Co Vám vzdělávání přinese: Pochopíte, že bez komplexní a cílené práce s pravidly třídy nikdy nepřekročíte hranice tvrzení, že pravidla existují od toho, aby se porušovala. Jejich efektivní využití Vám usnadní práci s třídním kolektivem nejen v rámci prevence rizikového chování, ale v celkovém pozitivním naladění třídy.

Počet účastníků: 10-15

Cena: 2700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.