DĚTI A ZTRÁTA – JE TĚŽKÉ BÝT TÍM, KDO ZŮSTAL

Seminář je zaměřen na pochopení procesu zpracování ztráty u dětí – jak se mohou cítit, přemýšlet a co od okolí potřebují. Účastníci si osvojí základy krizové komunikace s dětmi, které zažily ztrátu.Na základě tohoto porozumění vytvoří krizový plán pro případ, že by se s takovouto situací v roli pracovníka s dětmi potkali.Účastníci kurzu se budou v průběhu programu zaměřovat na pochopení specifik dětského prožívání a reakcí na ztrátu v mnoha jejích podobách (ztráta blízké osoby, mazlíčka, stěhování, rozvod rodičů apod.). Vzdělávací seminář je realizován ve spolupráci pracovníků Semiramis z.ú. a pracovníků první poradny v České republice pro děti se ztrátou Vigvam z.ú.

  1. den je zaměřen na téma „Jak děti prožívají ztrátu“
  2. den dominuje téma „Krizová komunikace s dítětem, které zažilo ztrátu“
  3. den se věnuje tématu „Dítě, ztráta a třídní kolektiv“

Rozsah: 24h

Forma: Kurz

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S RODINOU, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM

Vzdělávání je určeno: Školním metodikům prevence, třídním učitelům ZŠ, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, učitelům speciálních škol, psychologům, speciálním pedagogům základních škol, vedení školy, další pedagogům ZŠ, gymnázií, MŠ.

Co Vám vzdělávání přinese: Stanete se těmi, kteří přestanou odvracet tvář při prožívání ztráty druhými a jejich smutku. Proniknete do procesů, které se u dětí při kontaktu a  zpracování ztráty odehrávají – jak se mohou cítit, přemýšlet a co od okolí potřebují. Naučíte se přistupovat k dítěti, které ztrátu prožilo a tím se mu stanete tak potřebnou oporou.

Počet účastníků: 10-18

Cena: 3900,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.