Veřejný závazek SEMIRAMIS z.ú.

Poslání a vize
SEMIRAMIS z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování.
Praxe v oblasti drogových služeb nás naučila, že se vyplatí problémům předcházet a při jejich řešení věnovat pozornost jednotlivcům, rodinám i jejich okolí.

Cílové skupiny

 • Uživatelé nelegálních a legálních drog, gambleři
 • Osoby v konfliktu se zákonem
 • Rodiny a osoby blízké
 • Děti a mládež
 • Odborná veřejnost
Cíle
 • Sociální a zdravotní stabilizace klientů.
 • Zvýšení kompetencí klientů k řešení životních situací.
 • Posílení a podpora funkčního rodinného prostředí.
 • Zvýšení odolnosti klientů vůči různým formám rizikového chování.
 • Podílení se na ochraně veřejného zdraví.
 • Spolupráce s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 • Aktivní ovlivňování odborného i právního prostředí neziskového sektoru v ČR.

Principy poskytování služeb

 • Kvalita a profesionalita
  • Poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické a preventivní služby. Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání pracovníků. Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy.
 • Individuální přístup ke klientům
  • Klient je pro nás rovnoprávným a respektovaným partnerem, nikoli pasivním příjemcem služeb. Zohledňujeme jeho možnosti, schopnosti a vlastní rozhodnutí.
 • Přístupnost služeb
  • Naše služby jsou organizované tak, aby osobám spadajícím do cílové skupiny nekladly zbytečné překážky pro jejich využití.
 • Poskytování služeb v souladu se zájmy veřejnosti
  • Naše služby snižují negativní dopady závislostního a dalšího rizikového chování na společnost.
 • Transparentnost

Právní forma: zapsaný ústav, zapsaný dne 23. 3. 2016 v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 400.
IČO: 70845387
Bankovní spojení: 166 699 448 / 0300
Korespondenční adresa organizace: SEMIRAMIS z.ú., P.O.Box 31, 288 02 Nymburk
Adresa sídla organizace, fakturační adresa: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk
Kancelář správy organizace: Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové – Kukleny (mapa)
Telefon: +420 495 401 565
E-mail: info@os-semiramis.cz
Web: www.os-semiramis.cz

Zakladatel a ředitel: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Člen správní rady: Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Člen správní rady: Ing. Milan Slezák
Předseda správní rady: Lukáš Gilányi, DiS.
Revizor: Bc. Artem Vartanian


Poznámka:

Pro běžnou písemnou korespondenci využívejte, prosím, pouze adresu “SEMIRAMIS z.ú., P.O.Box 31, 288 02 Nymburk”. Na jiné adresy nemusí být pošta doručena, nebo ji přijmeme se značným zpožděním.

Na zasílané faktury uvádějte, prosím, fakturační adresu “SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk” a fakturu zasílejte na korespondenční adresu “SEMIRAMIS z.ú., P.O.Box 31, 288 02 Nymburk”.

Pro komunikaci s našimi centry (služby pro klienty), využívejte, prosím, telefony a e-maily uvedené na stránce s kontakty.

Děkujeme za pochopení.