Veřejný závazek SEMIRAMIS z.ú.

Poslání a vize
SEMIRAMIS z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování.
Praxe v oblasti drogových služeb nás naučila, že se vyplatí problémům předcházet a při jejich řešení věnovat pozornost jednotlivcům, rodinám i jejich okolí.

Cílové skupiny

 • Uživatelé nelegálních a legálních drog, gambleři
 • Osoby v konfliktu se zákonem
 • Rodiny a osoby blízké
 • Děti a mládež
 • Odborná veřejnost
Cíle
 • Sociální a zdravotní stabilizace klientů.
 • Zvýšení kompetencí klientů k řešení životních situací.
 • Posílení a podpora funkčního rodinného prostředí.
 • Zvýšení odolnosti klientů vůči různým formám rizikového chování.
 • Podílení se na ochraně veřejného zdraví.
 • Spolupráce s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 • Aktivní ovlivňování odborného i právního prostředí neziskového sektoru v ČR.

Principy poskytování služeb

 • Kvalita a profesionalita
  • Poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické a preventivní služby. Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání pracovníků. Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy.
 • Individuální přístup ke klientům
  • Klient je pro nás rovnoprávným a respektovaným partnerem, nikoli pasivním příjemcem služeb. Zohledňujeme jeho možnosti, schopnosti a vlastní rozhodnutí.
 • Přístupnost služeb
  • Naše služby jsou organizované tak, aby osobám spadajícím do cílové skupiny nekladly zbytečné překážky pro jejich využití.
 • Poskytování služeb v souladu se zájmy veřejnosti
  • Naše služby snižují negativní dopady závislostního a dalšího rizikového chování na společnost.
 • Transparentnost

Právní forma: zapsaný ústav, zapsaný dne 23. 3. 2016 v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 400.
IČO: 70845387
Bankovní spojení: 166 699 448 / 0300
Korespondenční adresa organizace: SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk
Adresa sídla organizace, fakturační adresa: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk
Kancelář správy organizace: Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové – Kukleny (mapa)
Telefon: +420 495 401 565
E-mail: info@os-semiramis.cz
Web: www.os-semiramis.cz

Zakladatel a ředitel: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Člen správní rady: Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Člen správní rady: Ing. Milan Slezák
Předseda správní rady: Lukáš Gilányi, DiS.
Revizor: Bc. Artem Vartanian


Poznámka:

Pro běžnou písemnou korespondenci využívejte, prosím, pouze adresu “SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk”. Na jiné adresy nemusí být pošta doručena, nebo ji přijmeme se značným zpožděním.

Pro komunikaci s našimi centry (služby pro klienty), využívejte, prosím, telefony a e-maily uvedené na stránce s kontakty.

Děkujeme za pochopení.