Nklub 15Sociální služba pro děti a mladé lidi z Nymburka a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou jakoukoli nepříznivou sociální situací ohroženi. Služba je poskytována ambulantní formou.


Adresa: Zbožská 1729, 288 02 Nymburknklub-fb-qr-na-web (vchod z ulice Generála Antonína Sochora) (mapa)
tel.: +420 731 615 059

e-mail: nzdm.nbk@os-semiramis.cz


Provozní doba:

 • Po 10:00 – 13:00: individuální konzultace
  13:00 – 14:30: pro děti a mládež 6-11 let
  15:00 – 18:00: pro děti a mládež 12-22 let

 • Út 11:00 – 18:00: individuální konzultace

 • St 10:00 – 13:00: individuální konzultace
  13:00 – 14:30: pro děti a mládež 6-11 let
  15:00 – 18:00: pro děti a mládež 12-22 let

 • Čt 14:00 – 19:00: pro děti a mládež 12-22 let

POZOR! V týdnu od 12. 2. do 15. 2. změna otvírací doby na:
Po 10:00 – 11:30: pro děti a mládež 6-11 let, 12:00 – 15:00: pro děti a mládež 12-22 let, 15:00 – 18:00: individuální konzultace,
Út 10:00 – 17:00: individuální konzultace,
St 10:00 – 11:30: pro děti a mládež 6-11 let, 12:00 – 15:00: pro děti a mládež 12-22 let, 15:00 – 18:00: individuální konzultace,
Čt 10:00 – 15:00: pro děti a mládež 12-22 let. 

Facebook: N klub Nymburk


Poslání:
Posláním N klubu je poskytovat ambulantní služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 22 let ohroženým společensky nežádoucími jevy, poskytovat jim bezpečný prostor, nabízet podporu a pomoc v obtížných životních situacích a usilovat o pozitivní změnu v jejich životě. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba je poskytována v Nymburce.

Stručná nabídka služeb:

 • Klub: Cílem služby je poskytnout dětem a mladým lidem bezpečný prostor pro setkávání a sdílení každodenních zážitků. Pomocí stanovených pravidel klubu zároveň podporujeme rozvoj jejich sociálních dovedností.

 • Příprava na život aneb škola a práce: Realizujeme pravidelné doučování žáků a studentů, pro které je komerční forma doučování nedosažitelná. Pomáháme zastavit jejich propad a zlepšovat školní výsledky. Učíme děti a mladé lidi nevzdávat se při prvním neúspěchu a aktivně se posouvat v životě dál.

 • Bezpečně proti nudě: Připravujeme sportovní turnaje, umělecké dílny a tematicky zaměřené zážitkové techniky. Pořádáme vícedenní pobyty. Cílem je bezpečné a aktivní trávení volného času dětmi a mladými lidmi a podpora realizace jejich vlastních nápadů. Nabízíme zážitky a zkušenosti, které jsou v jejich přirozeném prostředí často nedosažitelné.

 • Jak to říct: Pomáháme osvojit si dovednost asertivity, schopnost respektovat odlišnosti a formulace pozitivní kritiky. Dětem a mladým lidem zprostředkováváme bezpečný prostor na trénování komunikačních dovedností tak, aby v každodenním životě dokázali předcházet nedorozuměním a konfliktům, anebo je uměli účinně řešit.

 • Když přituhuje: Jsme partnerem v náročných životních situacích, ať už se týkají rodiny, školy, přátel nebo rizikového chování. Učíme děti a mladé lidi převzít odpovědnost za svoje rozhodnutí a podporujeme je v aktivním řešení situace. Cílem služby je pomoci jim s odrazem zpět do života a podpora na této cestě.   

 • Orgány v akci: Nabízíme dětem a mladým lidem podporu a doprovod na jednání s policií, OSPOD, soudem nebo jinou institucí. Provádíme je situací, srozumitelně, pravdivě a otevřeně předáváme informace o tom, co bude následovat. Pomáháme zajistit dostatek podkladů pro informované rozhodnutí o dalším postupu.

 • Základní sociální poradenství: Předáváme dětem a mladým lidem informace o jejich právech a možnostech v rámci využívání sociálních služeb. V případě potřeby společně hledáme jiné zdroje a služby, které mohou pomoci, a zprostředkováváme kontakt s nimi.

Cílová skupina:

Děti a mladí lidé ve věku 6–22 let, kteří:

a) Zažívají nepříznivé sociální situace

 • konfliktní společenské situace
 • obtížné životní události
 • omezující životní podmínky

b) Vztahují se k nim další charakteristiky

 • Nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit.
 • Vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče.
 • Dávají přednost pasivnímu trávení volného času.
 • Dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu.
 • Mají životní styl, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí a kvůli kterému se mohou dostávat do konfliktů

Cíl:

Cílem služby je pomocí cílených kontaktů v bezpečném prostředí učit děti a mladé lidi:

– orientovat se ve stanovených pravidlech prostředí (škola, rodina, společnost apod.)

– orientovat se v mezilidských vztazích (předcházení konfliktům, jejich efektivní zvládání pokud k nim již dojde)

– předcházet nebo zmírňovat rizikové chování (užívání návykových látek apod.)

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost
 • Dostupnost a otevřenost
 • Bezpečí a odbornost
 • Individuální přístup

Kapacita: 20 kontaktů/den


Tým:

 • Tato služba je spolufinancována ze Středočeského kraje.
 • Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk.