Akreditované vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost primárně v oblastech školství, adiktologie a sociálních služeb.

44278308 - hand holding a light bulb with energy on fresh green nature background, soft focus
Adresa: Sadová 2107, 288 02 Nymburk (mapa)

tel.: +420 774 410 192
e-mail: cva@os-semiramis.cz

Provozní doba: pondělí-pátek, 9:00 – 17:00 hod


Poslání:
Centrum vzdělávacích aktivit nabízí široký okruh vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost, jednotlivce i celé pedagogické sbory. Akreditované krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé vzdělávací aktivity se věnují aktuálním tématům z oblasti školství, sociální práce, adiktologie a poradenství. Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena se samotnými účastníky tzv. „na klíč“ a jsou jim předávána interaktivní formou, aby bylo zajištěno, že načerpané znalosti a dovednosti budou schopni v praxi efektivně využít. Cílem vzdělávacích kurzů je posilovat kompetence, osobní růst a profesní rozvoj absolventů.

Nabízené vzdělávání:

 • Kurzy pro pedagogické pracovníky a pracovníky s dětmi a dospívajícími

Krátkodobé kurzyRozsah hodinCena za osobuCena pro školuCena pro školu v programu DPPMinimální počet účastníkůAkreditaceMáte zájem o kurz?
Šikana ve školních třídách jako jedno z témat primární
prevence rizikového chování na školách
38008000600010 - 30MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Kyberprostor jako jedno z témat primární prevence
rizikového chování na školách
38008000600010 - 30MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Intolerance, rasismus a xenofobie jako jedno z témat
primární prevence rizikového chování na školách
38008000600010 - 30MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Závislostní chování jako jedno z témat primární
prevence rizikového chování na školách
38008000600010 - 30MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Jak nastavit bezpečí při práci se třídou8120012000800010 - 30MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Nastavení pravidel ve třídě8120012000800010 - 30MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Ukotvení funkce ŠMP ve škole8120012000800010 - 30MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Vedení třídnických hodin8120012000800010 - 30MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Střednědobé kurzyRozsah hodinCena za osobuCena pro školuCena pro školu v programu DPPMinimální počet účastníkůAkreditaceMáte zájem o kurz?
Metodika pro učitele prvního stupně ZŠ - Kočičí zahrada - prevence rizikového chování14260020800150008 - 25MSMT- 1665/2015-1-157Mám zájem
Práce s třídním kolektivem na prvním stupni ZŠ162600260001600010 - 25MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Práce s třídním kolektivem na druhém stupni ZŠ162600260001600010 - 25MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Efektivní třídnické hodiny1620000 bez ohledu na počet příhlášených10 - 30MSMT- 32723/2016-1-971Mám zájem
Jedeme podle stejných pravidel1620000 bez ohledu na počet příhlášených10 - 30MSMT- 32723/2016-1-971Mám zájem
Bezpečná třída1620000 bez ohledu na počet příhlášených10 - 30MSMT- 32723/2016-1-971Mám zájem
Práce s rodinou ve školním prostředí243400340002400010 - 20MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Děti a ztráta - je těžké být tím, kdo zůstal243400340002400010 - 18MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
Dlouhodobé kurzyRozsah hodinCena za osobuCena pro ŠMP ze školy, která je v programu DPPMinimální počet účastníkůAkreditaceMáte zájem o kurz?
Specializační studium pro školní metodiky prevence300220001800020 - 25MSMT- 913/2016-1-143Mám zájem
 • Pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Dlouhodobé kurzyRozsah hodinCena za osobuMinimální počet účastníkůAkreditaceMáte zájem o kurz?
Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách72900015MPSV: 2016/0772-PC/SPMám zájem
Sandplaying I. - pískoviště16250015MPSV: 2016/1093–PC/SPMám zájem

Všeobecné obchodní podmínky pro námi nabízené kurzy

Cílová skupina:

Vzdělávací aktivity jsou určeny všem, kdo mají chuť se dále vzdělávat, pracovat na sobě a nebojí se změny. Soustředíme se na vzdělání odborné i laické veřejnosti a celých pedagogických sborů.

 • Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, pedagogické sbory.
 • Další odborná veřejnost (pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, adiktologové, oblastní metodici prevence, pracovníci s mládeží, studenti vysokých a vyšších odborných škol, lektoři primární prevence rizikového chování).
 • Laická veřejnost (rodiče a další rodinní příslušníci, pěstouni, opatrovníci).

Cíl:

Na základě proměny poptávky a společenských trendů poskytovat širokou nabídku vzdělávacích aktivit přispívajících k rozvoji znalostí, dovedností a kompetencí účastníků v oblastech sociální práce, speciální pedagogiky, adiktologie, psychoterapie, školství, zdravotnictví a dalších oblastech práce s lidmi. Společně s účastníky pracovat na jejich osobnostním rozvoji a profesním růstu, a tím zvyšovat míru jistoty při kontaktu s cílovou skupinou, v řešení krizových situací a maximalizovat efektivitu odvedené práce.

Dílčí cíle:

 • Podávat pravdivé, objektivní a aktuální informace.
 • Naučit účastníky dovednostem pro řešení různých situací při kontaktu s jejich cílovými skupinami.
 • Zajistit vzdělávací aktivity pro pedagogické sbory navazující na práci s žáky a třídami zapojenými do programu dlouhodobé primární prevence.
 • Posílit profesní kompetence.
 • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
 • Podporovat bezpečné a zdravé prostředí.

Principy:

 • Kvalita a profesionalita
 • Kontinuita a systematičnost
 • Spolupráce a partnerství

Tým:

Mgr. Magdalena Ranková Lukasová – vedoucí centra, koordinátor vzdělávání