Akreditované vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost primárně v oblastech školství, adiktologie a sociálních služeb.


sadova

Adresa: Sadová 2107, 288 02 Nymburk (mapa)
tel.: +420 774 410 192
e-mail: cva@os-semiramis.cz

 

Provozní doba: pondělí-pátek, 9:00 – 17:00 hod


Poslání:
Centrum vzdělávacích aktivit nabízí široký okruh vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost, jednotlivce i celé pedagogické sbory. Akreditované krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé vzdělávací aktivity se věnují aktuálním tématům z oblasti školství, sociální práce, adiktologie a poradenství. Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena se samotnými účastníky tzv. „na klíč“ a jsou jim předávána interaktivní formou, aby bylo zajištěno, že načerpané znalosti a dovednosti budou schopni v praxi efektivně využít. Cílem vzdělávacích kurzů je posilovat kompetence, osobní růst a profesní rozvoj absolventů.

Nabízené vzdělávání:

Všeobecné obchodní podmínky pro námi nabízené kurzy

Cílová skupina:

Vzdělávací aktivity jsou určeny všem, kdo mají chuť se dále vzdělávat, pracovat na sobě a nebojí se změny. Soustředíme se na vzdělání odborné i laické veřejnosti a celých pedagogických sborů.

 • Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, pedagogické sbory.
 • Další odborná veřejnost (pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, adiktologové, oblastní metodici prevence, pracovníci s mládeží, studenti vysokých a vyšších odborných škol, lektoři primární prevence rizikového chování).
 • Laická veřejnost (rodiče a další rodinní příslušníci, pěstouni, opatrovníci).

Cíl:

Na základě proměny poptávky a společenských trendů poskytovat širokou nabídku vzdělávacích aktivit přispívajících k rozvoji znalostí, dovedností a kompetencí účastníků v oblastech sociální práce, speciální pedagogiky, adiktologie, psychoterapie, školství, zdravotnictví a dalších oblastech práce s lidmi. Společně s účastníky pracovat na jejich osobnostním rozvoji a profesním růstu, a tím zvyšovat míru jistoty při kontaktu s cílovou skupinou, v řešení krizových situací a maximalizovat efektivitu odvedené práce.

Dílčí cíle:

 • Podávat pravdivé, objektivní a aktuální informace.
 • Naučit účastníky dovednostem pro řešení různých situací při kontaktu s jejich cílovými skupinami.
 • Zajistit vzdělávací aktivity pro pedagogické sbory navazující na práci s žáky a třídami zapojenými do programu dlouhodobé primární prevence.
 • Posílit profesní kompetence.
 • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
 • Podporovat bezpečné a zdravé prostředí.

Principy:

 • Kvalita a profesionalita
 • Kontinuita a systematičnost
 • Spolupráce a partnerství

Tým:

Mgr. Magdalena Ranková Lukasová – vedoucí centra, koordinátor vzdělávání