Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou.

44752790 - wheat field at sunset


Místo poskytování služeb Centra terénních programů Středočeského kraje: Služba je realizována metodou terénní práce v severovýchodní části Středočeského kraje. Jde o okresy: Mladá Boleslav, Mělník a Praha-východ.

Adresa:
Centrum terénních programů Středočeského kraje
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

Telefony: +420 728 245 196, +420 724 087 925, +420 724 557 503

Týdenní rozpis výjezdů:

 • Pondělí:
  • Bělá pod Bezdězem (tel.: +420 728 245 196)
  • Kralupy nad Vltavou (tel.: +420 724 087 925)
 • Úterý
  • Brandýs nad Labem, Benátky nad Jizerou (tel. +420 728 245 196)
  • Mělník (tel.: +420 724 087 925)
 • Středa
  • Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, Kosmonosy, Mladá Boleslav (tel.: +420 728 245 196)
  • Neratovice (tel.: +420 728 245 196)
 • Čtvrtek
  • Kralupy nad Vltavou (tel.: +420 724 087 925)
 • Pátek
  • Čelákovice (tel.: +420 724 087 925)

E-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Facebook: Terén Semiramis

Provozní doba: Po-Pá, 9:00-17:00


Poslání:
Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Středočeského kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Stručná nabídka služeb:

 • Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.
 • Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.
 • Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
 • Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu C a virus HIV. Tato služba je určena pro uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
 • Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.
 • Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
 • Poradenství: Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.
 • Možnost využití telefonu: Využití telefonu nabízíme za účelem obstarávání záležitostí spojených se zlepšením či stabilizací aktuální situace a udržení a udržení kontaktu se sociálním prostředím.
 • Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.

 

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina:

 • uživatelé drog
 • osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog)

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • Vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů Středočeského kraje.
 • Poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog.
 • Ovlivňování životního stylu klientů směrem k méně rizikovému užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace.
 • Odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček).
 • Poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog.
 • Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních služeb.

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost
 • Potřebnost
 • Spolupráce a partnerství
 • Profesionalita a respekt
 • Harm reduction

Kapacita: 20 klientů/den


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Ondřej Šulc, DiS. – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník
 • Lucie Kavuloková – terénní pracovnice, pracovnice v sociálních službách
 • Bc. Dorota Skokanová, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice

Podání stížnosti na kvalitu služeb, způsob jejich poskytování nebo přístup pracovníků.


 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Sociální služba je spolufinancována ze Středočeského kraje.
 • Projekt byl realizován za podpory měst: Mělník, Benátky nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Čelákovice, Kralupy nad Vltavou, Kosmonosy, Neratovice.