CRP 24Poradenské služby pro rodiny s dětmi poskytované ambulantní formou.


Adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk (mapa)
tel.: +420 606 365 338
e-mail: crp@os-semiramis.cz

Provozní doba: úterý-středa, 9:00-17:00 hod

 


Poslání:

Centrum rodinného poradenství podporuje rodinu jako jedinečné a pro dítě nenahraditelné místo zdravého vývoje. Poskytuje dlouhodobé odborné poradenství, pomoc a podporu rodině jako celku. Poskytované služby vedou ke zlepšení kvality rodinného soužití, včetně překonání či odstranění problémů za pomoci přirozených zdrojů rodiny. Smyslem je zabránění úplnému rozpadu rodiny prostřednictvím úpravy a obnovení dlouhodobé funkčnosti mechanismů uvnitř rodinného systému. Služby Centra rodinného poradenství jsou poskytovány v Nymburce.

Stručná nabídka služeb:

 • Základní poradenství pro rodiče – Jedná se o práci s rodinou nebo jejími jednotlivými členy, během které předáváme základní informace z oblasti sociální, trestně právní či zdravotní. Smyslem je zklidnění situace v rodinném prostředí, stanovení základních komunikačních a funkčních pravidel a podpora v rozhodnutí o využití návazné specializované pomoci.
 • Dlouhodobé rodinné poradenství – Dlouhodobé setkávání s ohroženou rodinou jako celkem, ve kterém je každý jeho člen důležitý. Vše, co se uvnitř rodiny odehrává, každého z jejích členů ovlivňuje a každý její člen má jiná přání a očekávání. Rodina je důležitým faktorem, který může být jednou z příčin rizikového chování u dětí a mládeže, ale také může být významným pomocníkem při omezení takového chování a jeho úplném zastavení. Hlavním cílem této služby je úprava mechanismů uvnitř rodiny, navozující resp. obnovující její dlouhodobou funkčnost.
 • Odkazy a zprostředkování návazných služeb – Klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s příslušnými úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních a zdravotních služeb.
 • Pomoc při uplatňování práv a zájmů klienta – Jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit např. zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života.

Co lze očekávat?
První sezení
Důvěrnost
Jak se objednat?

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny s dětmi, ve kterých se vyskytuje jakákoliv forma rizikového chování (problematické vztahy, role, pravidla, zanedbávání základní péče o děti, ohrožení jejich vývoje, kriminalita, agrese, užívání drog, poruchy chování apod.).

Cíle:

 • Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů uvnitř rodinného systému.
 • Zlepšení kvality rodinného soužití.
 • Podpora a zvýšení rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o děti a tím snížení ohrožení jejich vývoje, a tedy výrazné omezení, případně zastavení rizikového chování jednotlivých členů rodinného systému.

Principy:

 • Pomoc poskytnutá v jakékoliv fázi problému
 • Respekt pro všechny členy rodiny
 • Odbornost
 • Spolupráce

Kapacita:

 • okamžitá – 1 rodina
 • denní – 3 rodiny

Tým:

Bc. Miroslav Zavadil, DiS. – vedoucí centra, adiktolog, poradenský pracovník, sociální pracovník, sociální pedagog
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. – adiktoložka, poradenská pracovnice, sociální pracovnice, sociální pedagožka


 • Projekt byl realizován za finanční přispění MPSV ČR – oblast podpory rodiny.
 • Tato služba je spolufinancována ze Středočeského kraje.
 • Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk.