23531802 - hands of a child taking a plant from the hands of a man - gardenSlužby primární prevence rizikového chování a poradenství pro děti, dospívající, jejich rodiče a školy.


Adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk (mapa)
tel.: +420 733 184 995
e-mail: kopicova@os-semiramis.cz

 

Provozní doba: pondělí-pátek, 9:00-17:00 hod.


 

 

Poslání:

Centrum primární prevence Středočeského kraje poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

Stručná nabídka služeb:

Kontakty pro objednání služeb a ceník

Reference na naše služby

Primární cílová skupina:

 • Žáci základních škol
 • Třídní učitelé
 • Školní metodici prevence

Sekundární cílová skupina:

 • Ředitelé škol
 • Rodiče žáků
 • Odborná i laická veřejnost

Cíl:

Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Předat cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.

Dílčí cíle:

 • Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování (např. zneužívání návykových látek, šikaně, agresivitě, rizikovému sexuálnímu chování).
 • Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
 • Pravdivě a objektivně informovat pedagogy, rodiče i širokou veřejnost o formách a důsledcích rizikového chování a snažit se u nich odbourávat stále přetrvávající mýty.
 • Naučit děti a mládež sociálním dovednostem.
 • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.

Principy:

 • Bezpečí
 • Rovný přístup
 • Dobrovolnost
 • Odbornost
 • Komplexnost, kontinuita a systematičnost

Tým:

Mgr. Simona Kopicová – vedoucí centra, speciální pedagožka
Bc. Lucie Prokopová, DiS. – pracovnice centra, sociální pedagožka
Mgr. Ivana Burýšková – pracovnice centra, speciální pedagožka
Bc. Lenka Khánská – pracovnice centra, psycholožka
Markéta Škorničková, DiS. – pracovnice centra, socialní pracovnice

Lektoři Centra primární prevence Středočeského kraje


 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl řešen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.
 • Projekt byl realizován za finanční podpory měst Kralupy nad Vltavou, Mělník, Mnichovo Hradiště a Nymburk.
 • Projekt byl podpořen Nadačním fondem Šance pro děti.
 • Financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.