38436917 - mighty oak treeProfesionální intervence, odborné poradenství a ozdravné programy v oblasti prevence rizikového chování se zaměřením na zdravé vztahy v kolektivu dětí i pedagogických sborů.


Sadová 2107, 28802 Nymburk (mapa)
tel.: +420 723 179 409
e-mail: cip@os-semiramis.cz

Provozní doba: pondělí-pátek, 9:00–17:00 hod


Poslání:

Centrum intervenčních programů poskytuje školám na území Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti prevence rizikového chování se zaměřením na zdravé vztahy v kolektivu. Toto realizuje prostřednictvím intervenčních ozdravných programů a poradenských aktivit pro žáky, pedagogy a celé pedagogické sbory, čímž se snaží u dětí a mládeže i u samotných pedagogů předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním a nastartovat ve školách zdravé prostředí.

Stručná nabídka služeb:

 • Intervenční ozdravný program pro školní třídy zaměřený na obnovení zdravých vztahů.
 • Komplexní program pro pedagogické sbory zaměřený na tvorbu zdravého prostředí ve škole a prevenci šikany.

Cílová skupina:

Primární cílová skupina:

 • Žáci základních škol
 • Ředitelé základních škol
 • Školní metodici prevence
 • Třídní učitelé
 • Ostatní pedagogičtí pracovníci

Sekundární cílová skupina:

 • Rodiče žáků
 • Nepedagogičtí pracovníci základních škol

Cíl:

Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Vytvořit ve škole zdravé prostředí, do kterého se budou těšit žáci i pedagogové. Předat cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a kompetence, které pomohou vytvořit ve školách podpůrnou, bezpečnou, důvěryhodnou, růstovou a pečující atmosféru.

Dílčí cíle:

 • Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování s přímým zaměřením na prevenci problematických vztahů ve třídních kolektivech a pedagogických sborech.
 • Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
 • Pravdivě a objektivně informovat pedagogy a rodiče o formách a důsledcích rizikového chování a snažit se u nich odbourávat stále přetrvávající mýty.
 • Zprostředkovat žákům, pedagogům i rodičům náhled na aktuální situaci a pomoci jim s pozitivní změnou vedoucí k všestranné spokojenosti.
 • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
 • Podporovat bezpečné a zdravé prostředí.

Principy:

 • Bezpečí
 • Rovný přístup
 • Dobrovolnost
 • Odbornost
 • Komplexnost, kontinuita a systematičnost

Tým:

Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. – vedoucí centra, adiktoložka, poradenská pracovnice, sociální pracovnice, sociální pedagožka